top of page
Historia de Instagram Frase motivadora Minimalista Crema (10).jpg

XXVIII Światowy Dzień Życia Konsekrowanego

Obecni w Kościele – konsekrowani są pośród nas

List Przewodniczącego Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego

i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego na Dzień Życia Konsekrowanego 02.02.2024 r.

W Święto Ofiarowania Pańskiego jesteśmy zaproszeni przez Świętą Rodzinę, by wejść do wnętrza Świątyni i ponownie zawierzyć swoje życie Panu Bogu. Józef i Maryja przychodzą do Świątyni, by wypełnić Prawo Starego Testamentu. Wszystko, co czynią, jest nie tylko wypełnieniem obowiązku, ale i wyrazem głębokiego zaufania wobec Boga. Dzięki Ich wierności to, co stare jest zapowiedzią NOWEGO i staje się darem dla Kościoła.

Oto według proroctwa Symeona, TEN, którego przyniesiono do Świątyni jest ŚWIATŁEM na oświecenie dla pogan i chwałą Ludu Bożego (por. Łk 2,32).

Serdecznie zapraszamy
do uczestnictwa

Alleluja. W porozumieniu z Diecezjalnym Duszpasterzem Rolników i Sadowników, Zmartwychwstańcy jako Kustosze Sanktuarium, zapraszają na Pielgrzymkę Sadowników i Ogrodników do Matki Bożej Bolesnej Sulisławskiej 4-5 lutego.

W Sanktuarium znajduje się też poświęcona przed rokiem figura Świętej Doroty, Patronki Sadowników i Ogrodników. Matce Bożej Bolesnej Sulisławskiej i Świętej Dorocie powierzymy nasze troski i radości.

Główna Msza Święta w niedzielę 5 lutego

o godzinie 12.30. Program na plakacie. Zapraszamy.

MALZENSTWO.jpg

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

będącą dniem modlitwy, postu
i solidarności z misjonarzami

List ks. Bp Jana Piotrowskiego

Przewodniczącącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji

W Kościele jesteśmy misjonarzami nie w pojedynkę, ale jako wspólnota, a to oznacza, że spoczywa na nas wszystkich odpowiedzialność za dzieło misyjne.

Tutaj możesz pobrać całość pliku

bottom of page