top of page
ultima cena 1.jpg

Nabożeństwo Gorzkich Żali

Lecz On był przebity za nasze grzechy, 

zdruzgotany za nasze winy. 

Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, 

a w Jego ranach jest nasze zdrowie.

Iz 53,5-12

Witaj Krzyżu Nadziejo moja 

Krzyż jest dla nas świętym znakiem zbawienia, świadectwem nieskończonej miłości Boga do człowieka i drogą do zmartwychwstania. Czyniąc znak krzyża, chwalimy Boga w Trójcy Świętej Jedynego i publicznie przyznajemy się do Chrystusa – Zbawiciela świata.

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

Po skończonej Ostatniej Wieczerzy Jezus opuścił Wieczernik i udał się do Ogrodu Oliwnego. Po trudach pracy apostolskiej Zbawiciel często przychodził w to ciche ustronne miejsce na modlitwę i wypoczynek. Ciemności nocy powoli rozpościerały się nad Ogrodem Oliwnym, nad Jerozolimą i nad światem. Zbliżała się noc, wyjątkowa noc

w ziemskim życiu Zbawiciela.

Pojmanie i skazanie Pana Jezusa 

Oto w nocną ciszę Ogrodu Oliwnego wdarł się odgłos kroków nadciągającego tłumu ludzi. Była to straż świątynna i słudzy kapłanów. Wszyscy zostali dobrze uzbrojeni w miecze

i kije, w rękach mieli latarnie i pochodnie. Prowadził ich jeden z dwunastu – Judasz Iskariota. Jezus powiedział do apostołów, że zbliża się zdrajca ze swoją zgrają. „Wstańcie, pójdźmy; oto zbliża się ten, który mnie wyda.” (Mk 14,42).

Skazanie Chrystusa na śmierć

Pójście do Jezusa z naszym grzechem, to konieczny warunek trwałego nawrócenia. Gdy przychodzimy do Niego z naszymi grzechami i słabościami, wtedy dzieje się coś wielkiego i niezwykłego w życiu.

Śmierć Chrystusa na Krzyżu

Chrystus żył trzydzieści trzy lata, trzy lata nauczał, ale najważniejsze były trzy ostatnie godziny Jego życia. Wówczas ofiarował swoje życie za zbawienia świata.

bottom of page