top of page
PROCESJA (5).jpg
IMG-20231115-WA0087_edited.png

Początki 

Początek budowy świątyni 1981 rok w okresie probostwa ks. Ludwika Bielawskiego.

1985 poświęcenie świątyni przez

Ks. Bpa. Stefana Moskwę.

19 października 2009 ks. bp. Krzysztof Nitkiewicz eryguje parafię p.w. Jana Chrzciciela w Jeżowem.

25 października 2009 miało miejsce uroczyste wprowadzenie

pierwszego proboszcza parafii

ks. mgr. Andrzeja Kołcza.

7 maja 2010 ma miejsce pierwsza wizyta ks. bpa K. Nitkiewicza w parafii podczas, ktorej udzielił sakramentu bierzmowania.

31 października 2010 roku ma miejsce uroczyste świętowanie I rocznicy powstania parafii podczas których ks. bp. K. Nitkiewicz dokonał wprowadzenia relikwii św. Andrzeja Boboli do świątyni.

Budowa nowego kościoła

W 2015 roku ks.bp. Edward Frankowski dokonał poświęcenia krzyża w miejscu, gdzie zostanie wybudowany nowy kościół.

2016 w parafii miały miejsce pierwsze Misje Święte.

2017 wytyczono miejsce gdzie zostanie rozpoczeta budowa nowej świątyni.

21 maja 2018 ks.bp. Edward Frankowski poświęcił plac pod budowę nowej świątyni.

13 czerwca 2020 roku w dzień św. Antoniego z Padwy miało miejsce na Plebanii spotkanie  osób decydujących o przebiegu prac przy budowie nowej świątyni; a więc : inspektor, wykonawca, kierownik budowy, Przewodniczący RP i inwestor czyli Ks. Proboszcz. Złożono i podpisano stosowne dokumenty.

17 czerwca 2020 roku o godz. 9:00 rozpoczęto prace budowlane nowej świątyni.

Prace i remonty 

W 2010 odnowiono polichromię kościoła.

W kolejnych latach przeprowadzono inne prace inwestycyjne: w 2012 roku rozpoczęto budowę plebanii oraz odrestaurowano obraz główny świętego Jana Chrzciciela w ołtarzu, a w 2013 roku wymieniono wszystkie drzwi zewnętrzne przy kościele oraz odnowiono i uzupełniono o akcenty witrażowe drzwi wewnętrzne kościoła. 25 marca 2013, w obecności bpa Krzysztofa Nitkiewicza, dokonano poświęcenia nowego dzwonu o imieniu św. Jan Chrzciciel, który został wykonany w Ludwisarni Felczyńskich w Taciszowie koło Gliwic.

bottom of page