top of page

Przyjdź Duchu Święty!

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego jest jedną z największych tajemnic naszej wiary. Gromadzimy się tutaj, aby podziękować Bogu za wewnętrzne umocnienie, potrzebne do dawania świadectwa prawdzie. Wiemy bowiem, że Jezus Chrystus po przyjściu na ziemię nie usuwa przeszkód z drogi chrześcijanina, lecz umacnia swego ucznia, by potrafił twórczo przejść przez życie i aby pokonał wszelkie trudności.

Przychodzimy również po to, by podziękować za dar Ducha Świętego, który przełamał samotność człowieka, będącą skutkiem grzechu. Otwarte drzwi Wieczernika są tego symbolem. Duch Święty leczy ludzkie serce z samotności.

Przychodzimy tu także po to, aby podziękować Duchowi Świętemu, że należymy do środowiska Bożego, a tym Środowiskiem jest Kościół Chrystusowy. A celem tego środowiska jest organizowanie dobra, które idzie w dwu kierunkach.: wsparcie człowieka w odpowiedzi na łaskę, tak by mógł osiągnąć wieczne zbawienie i organizowanie dobra potrzebnego w zmaganiu się ze złem.

Dzisiejsza uroczystość jest pełna optymizmu. Oto każdy z nas jako człowiek ochrzczony posiada Bożego Ducha, który pomaga w dawaniu świadectwa prawdzie i miłości nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Nie jesteśmy samotni, ponieważ należymy do wspólnoty ludzi dobrej woli, których łączy w jedno Duch Pański. Dlatego nie musimy się obawiać organizacji zła, ponieważ Duch Święty i nad tymi metodami zła odnosi zwycięstwo.

Dziękujemy więc dziś za Kościół Chrystusowy i za tę łaskę, że możemy do niego należeć, gdyż ma on gwarancję, że bramy piekielne go nie przemogą.            

1.jpg

z homilii na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

x. A.K. 

Św. Andrzej Bobola 

Zakonnik, Męczennik

16 maja obchodzimy święto
św. Andrzeja Boboli, Patrona Polski

"W roku 1938 byłem naocznym świadkiem powrotu męczennika do Ojczyzny. Albowiem jego trumna, jego relikwie wracały do Polski poprzez różne miasta, miedzy innymi Kraków,zanim dotarły do Warszawy. 

I pamięć tego spotkania ze świętym męczennikiem pozostaje dla mnie niezatarta. Kiedy zapoznalem się z jego życiorysem,

z okolicznościami jego śmierci oraz z losami  pośmiertnymi, jeszcze bardziej przejrzysty stał się dla mnie ten znak, jakim jest święty Andrzej Bobola." 

Jan Paweł II, Aioł Pański na Placu Św. Piotra, 29 maja 1988

Pius XII: Encyklika „Invictus Athleta Christi”

w trzechsetletnią rocznicę męczeństwa

św. Andrzeja Boboli

Niechże więc wszyscy jako we wzór wpatrują się w męstwo świętego Męczennika Andrzeja Boboli, niech nieugiętą jego wiarę i sami zachowują i na wszelki sposób bronią, niech tak naśladują jego apostolską gorliwość, żeby starali się najusilniej stosownie do swego stanu Królestwo Chrystusowe na ziemi umacniać i we wszystkich kierunkach rozszerzać.

Tutaj możesz pobrac tekst w całości żeby zapoznać się z życiorysem i aktualnością świadectwa jaki pozostawił nam św. Andrzej Bobola.

Modlitwa

ŚW. ANDRZEJU BOBOLO PATRONIE POLSKI, 

KTÓRY W MĘCE SWEJ DORÓWNAŁEŚ NAJCHLUBNIEJSZYM JAKICH CZCI KATOLICKI KOŚCIÓŁ, WIELKI ORĘDOWNIKU POLSKI I PROROKU JEJ ZMARTWYCHWSTANIA. 

WSTAWIAJ SIĘ ZA NAMI U BOGA, ABYŚMY

W NIKCZEMNOŚCI NIE POMARLI, ALE JAK TY WIERNI KOŚCIOŁOWI JAŚNIELI ŚWIATŁEM

KRZYŻA CHRYSTUSOWEGO.

Modlitwa napisana przez ks. Andrzeja Kołcza

w X rocznicę powstania Parafii p.w. Jana Chrzciciela

w Jeżowem. 

25. 10. 2009 -  25. 10. 2019 

bottom of page