top of page
Niedziela Miłosierdzia 
 

7 kwiecień 2024

Doznaję dziś naprawdę wielkiej radości, ukazując całemu Kościołowi jako dar Boży dla naszych czasów życie i świadectwo Siostry Faustyny Kowalskiej. Zrządzeniem Bożej Opatrzności życie tej pokornej córy polskiej ziemi było całkowicie związane z historią XX w., który niedawno dobiegł końca. Chrystus powierzył jej bowiem swoje orędzie miłosierdzia w latach między pierwszą a drugą wojną światową. Kto pamięta, kto był świadkiem i uczestnikiem wydarzeń tamtych lat i straszliwych cierpień, jakie przyniosły one milionom ludzi, wie dobrze, jak bardzo potrzebne było orędzie miłosierdzia.

Jezus powiedział do Siostry Faustyny: "Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopokąd się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia mojego" (Dz. , 300). Za sprawą polskiej zakonnicy to orędzie związało się na zawsze z XX wiekiem, który zamyka drugie tysiąclecie i jest pomostem do trzeciego. Nie jest to orędzie nowe, ale można je uznać za dar szczególnego oświecenia, które pozwala nam głębiej przeżywać Ewangelię Paschy, aby nieść ją niczym promień światła ludziom naszych czasów.

z Homilii JP II 30.IV.2000

milosierdzie 1.jpg

Homilia Jana Pawła II z Kanonizacji Sw. S. Faustyny Kowalskiej

pobierz całoścć pliku

Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli.
Mk 16, 6

„Zobaczyłem i uwierzyłem”, gdyż Zmartwychwstały dał mi Eucharystię – całun i świadka Jego zwycięstwa nad śmiercią. Dał ten biały chleb i wino, które przez słowa konsekracji staną się pokarmem nieśmiertelności. „Zobaczyłem i uwierzyłem”, ponieważ ci którzy karmią się  Ciałem i Krwią Chrystusa nie są nadzy przed Bogiem i dostępują jego miłosierdzia.

„Zobaczyłem i uwierzyłem”, ponieważ Zmartwychwstały zostawił mi swoją Ewangelię – całun i świadka jego zwycięstwa nad królestwem śmierci. Darował regułę ośmiu błogosławieństw, wydoskonalając w ten sposób nasze rozumienie Dekalogu. Darował przykazanie miłości Boga i bliźniego. Darował zapewnienie, że człowiek w każdej sytuacji może się rozwijać, a największą szansą wydoskonalenia swojej osobowości jest spotkanie z drugim człowiekiem. „Zobaczyłem i uwierzyłem”, ponieważ przeniknięci blaskiem słowa Chrystusa nie są nadzy przed Bogiem i dostępują Jego miłosierdzia.

Kochani, dzisiejsza niedziela to dar przypomnienia i ogłoszenia na nowo prawdy, że Chrystus żyje. Nikt nie widział Jego powstania ze śmierci do życia, ale przecież On zostawił nam całun Kościoła, Eucharystii

i Ewangelii. To nie są kawałki starego płótna, które ma być tylko pozostałością wydarzenia sprzed 2000 lat.

Wspólnota Ludu Bożego, Ciało i Krew Chrystusa oraz Dobra Nowina to płótno, które dziś dotyka zmartwychwstałego Pana. I życzę sobie i wam; Obyśmy weszli w to misterium, w te tajemnicę i zobaczyli leżące płótna, uwierzyli i nimi się odziali.

Budując kościół, wspierają Chrześcijan
z Ziemi Świętej

WIERNI PARAFII ŚW. JANA CHRZCICIELA W JEŻOWEM (DIECEZJA SANDOMIERSKA), POMIMO IŻ SAMI BUDUJĄ NOWĄ ŚWIĄTYNIĘ, NIE ZAMYKAJĄ SIĘ NA POTRZEBY INNYCH, ALE CHĘTNIE BIORĄ UDZIAŁ W AKCJI PAPIESKIEGO STOWARZYSZENIA POMOC KOŚCIOŁOWI W POTRZEBIE „S.O.S. DLA ZIEMI ŚWIĘTEJ”.

Codzienna Modlitwa
na czas budowy

Añadir un poco de texto.jpg

Wszechmogący Boże, Ojcze Miłosierdzia;

Ty przez Swojego Syna Jezusa Chrystusa wszystko stworzyłeś i ustanowiłeś Go trwałym fundamentem swojego Królestwa.

Spraw, prosimy pokornie, abyśmy umocnieni Duchem Twojej odwiecznej miłości i mądrości, mogli wybudować kościół - Dom Boży - ku chwale Twojego Imienia oraz dla naszego pożytku doczesnego i wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.​

Boże – Najlepszy Ojcze; Ty swoją świętością napełniasz cały świat, aby wszędzie uwielbiano Twoje Imię. Pobłogosław wiernym tej Parafii i wszystkim darczyńcom, którzy ofiarnością lub pracą wspierają dzieło budowy kościoła. Spraw, aby w tej jedności serc i duchowej radości, mogli wkrótce sprawować święte obrzędy,

a potem w niebie wysławiać Ciebie bez końca. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ofiarę można wpłacać na konto parafii przeznaczone wyłącznie na cel budowy światyni. 

Parafia Rzymskokatolicka

p.w. św. Jana Chrzciciela w Jeżowem 

 Jeżowe 809a 

37430 Jeżowe 

PL53 9430 1029 3004 2144 2000 0002

Darowizna na cele kultu religijnego budowa kościoła.

IMG-20221108-WA0001.jpg

Archiwum, czyli to o czym już było...

bottom of page